Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232November 22.

 Pünkösd után 26. vasárnap.

Szent Filemon, Archipposz, Apfia és Oniszimosz apostolok.

Szent Cecilia vértanú.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked.  (8. hang, tropárion)

Egyházi naptár November 23-tól – November 29-ig.

November 23.Hétfő          Szent Amfilochiosz ikonioni püspök.

Névai Szent Alexandrosz

November  24. Kedd          Szent Kelemen római püspök. Szent Péter alexandriai

püspök vértanú.

16 óra Esti istentisztelet

November 25.  Szerda       Szent Katalin nagyvértanú. Szent Merkuriosz nagyvértanú.

18  óra Lenyugvási istentisztelet Akathisztosz Hymnosszal.

November 26.Csütörtök  Szent Oszlopos Szent Alypiosz.

Szentéletű Nikon és Sztylianosz.

November 27. Péntek       Perzsiai Szent Jakab Nagyvértanú.

November 28. Szombat    Új Szent István vértanú. Szent Irinarchosz vértanú.

16 óra  Virrasztó istentisztelet.

November 29. Vasárnap Pünkösd után 30. vasárnap.

Szent Paramonosz és Filumenosz vértanúk.

9,30  Imaórák

10 óra Szent Liturgia

Aktuális

  1. Ma a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, székesegyházunk és Egyházközségünk Védelmezőjéhez.
  2. November 25-én, szerdán este 7 órakor folytatódik az ifjúsági-felnőtt katekézis lesz Magyar István protoierej vezetésével. A katekézis témája: „Hitünk és életünk”. A katekézis helyszíne a hittanterem.
  3. Mához egy hétre –November 29-én- vasárnap, a Szent Liturgia után „Hitünk és életünk Krisztussal” címmel felnőtt katekézis lesz a hittanteremben. A katekézis témája: Az Egyházi év ünnepei. Minden kedves Testvérünket és minden Érdeklődőt szeretettel várunk.

Pünkösd utáni 26. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből

(Ef. 5,9-19.)

Testvéreim! A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából (Lk 12,16-21.)

Mondá az Úr ezt a példabeszédet: „Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.”

Θ’ Λουκ (Λκ ιβ‘ 16-21)

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ᾽Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, ῎Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω

От Луки Св. Благовествование (Лк 12,16-21)

Рече Господь притчу сию: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük