Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232Január 3.

Vízkereszt előtti vasárnap.

Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz vértanú.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked. (6. hang, tropárion)

Egyházi naptár Január 4-től – Január 10-ig.

Január 4.   Hétfő           A 70 Szent apostol. Szentéletű Theoktisztosz.

Január 5.   Kedd               Vízkereszt előünnepe. Szent Theopemptosz és

Theonász vértanúk. Szentéletű Szynklitiké.

16 óra Nagy Lenyugvási istentisztelet Lítiával.

Január 6. Szerda      Az Úr megkeresztelése. Vízkereszt.

10 óra Szent Liturgia. Nagy vízszentelés.

Január 7.   Csütörtök   Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe.

Január 8.    Péntek       Hozevita Szent György, Szentéletű Domnik

Szent Emiliánosz hitvalló     

Január 9. Szombat        Szent Polyevktosz vértanú. Csodatevő Szent

Evasztrátiosz. Szent Fülöp.

16 óra Virrasztó istentisztelet.

Január 10. Vasárnap.   Vízkereszt utáni vasárnap.

Szent Gergely nysszai püspök. Szent Dometianosz melitinei püspök.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia

Aktuális

  1. Ma a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.
  2. Január 5-én, kedden –Vízkereszt előestéjén- 16 órakor Lenyugvási istentiszteletet végzünk Lítiával Kenyéráldással).
  3. Január 6-án, szerdán -Vízkereszt ünnepén- délelőtt 10 órakor Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amely után Nagy Vízszentelést végzünk. Mivel az ünnep szerdára esik, este nem tartunk Esti istentiszteletet

Vízkereszt előtti vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Szent Pál apostolnak Timótheushoz írt második leveléből

(2Tim 4,5-8)

Gyermekem Timóteus! Légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Márk Szent Evangéliumából (Mk 1,1-8)

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és – amikor megvallották bűneiket – megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette: „Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szent Lélekkel fog megkeresztelni.”

Πρό των Φώτων (Κατ Μρκον 1.1-8)

᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου·φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.

От Марка Св. Благовествование (Мк 1,1-8)

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük