Egyházközségi Hírlevél

Február 28. Tékozló fiú vasárnapja. Szent Vazul hitvalló.  Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked. (6. hang, tropárion)

Részletek

Felnőtt katekézis

Február 28-án, vasárnap a Szent Liturgia után „Hitünk és életünk Krisztussal” címmel felnőtt katekézis lesz a hittanteremben, amelynek keretében Petrosz és Zsolt testvérünk diavetítéses beszámolót tartanak Athosz hegyi zarándok útjukról. Minden kedves Testvérünket és minden Érdeklődőt szeretettel várunk.  

Részletek

Orthodox műsor a Mária Rádióban

Február 22-én, hétfőn délelőtt 10 óra 45-kor „Bizánci forrás” címen orthodox műsor hallható a Mária Rádióban, Varga Márta szerkesztésében. A tartalomból: Ökumenizmus. Krank József miskolci parochus beszéde a Miskolci Egyetem díszaulájában tartott ökumenikus istentiszteleten. Az Orosz Orthodox Egyház Főpapi Zsinatának üzenete „az Egyház papságához, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez”.  A műsor vendége Magyar István protoierej atya….

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Február 21. Vámos és Farizeus vasárnap. Szentéletű Timótheosz. Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion)

Részletek

Hittanoktatás

Kedves Testvérek! Február 21-én, vasárnap a Szent Liturgia után folytatódik a 12-16 év közötti korosztály hittanoktatása. A hittan foglalkozások témája: „Hitünk alapjai”. A foglalkozásokra -az egyházközség hittantermében- minden hónap harmadik vasárnapján, közvetlenül a Szent Liturgia után kerül sor.

Részletek

Személyi jövedelemadó 1 %-a

  KEDVES TESTVÉREINK! KÉRJÜK NYILATKOZZANAK A SZJA 1 + 1 %- ÁRÓL EGYHÁZMEGYÉNK JAVÁRA!  ÖNÖKNEK EZ NEM KERÜL SEMMIBE, EGYHÁZMEGYÉNK AZONBAN ILYEN JELLEGŰ TÁMOGATÁS NÉLKÜL NEM TUDNÁ FENNTARTANI TEMPLOMAIT, FIZETNI PAPJAIT, ALKALMAZOTTAIT! NYILATKOZATUKRA KÉRJÜK ÍRJAK RÁ , HOGY AZ SZJA 1%-ÁT A MAGYAR ORTODOX EGYHÁZMEGYÉNEK SZÁNJÁK Technikai száma: 0365 A MÁSIK 1%-ÁT PEDIG A  MISKOLCI ORTHODOX MÚZEUMÉRT…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Február 14. Pünkösd utáni 17. vasárnap. Szentéletű Avxentiosz és Kyrillosz. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Február 7. Pünkösd utáni 16. vasárnap. Szent Parthéniosz lampszákoszi püspök .Szentéletű Lukács. Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion)

Részletek