Egyházközségi Hírlevél

Február 14. Pünkösd utáni 17. vasárnap. Szentéletű Avxentiosz és Kyrillosz. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion)

Részletek