Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232Szeptember 11.

Keresztfelmagasztalás előtti vasárnap.

Szent Theodóra. Valaámi Szent Szergiosz és Germanosz.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion)

Egyházi naptár Szeptember 12-től – Szeptembet 18-ig

Szeptember 12. Hétfő       Szent Avtonomosz és Jukianosz vértanúk.

Szeptember 13. Kedd       Szent Kornéliosz vértanú százados.

7,40 Szent Liturgia

18 óra Esti istentisztelet

Szeptember 14. Szerda     Szent Kereszt felmagasztalása.

7,40 Szent Liturgia

Szeptember 15. Csütörtök Szent Nikitász nagyvértanú.

Szeptember 16.   Péntek        Szent Eufémia nagyvértanú.

Szeptember 17. Szombat Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé vértanúk.

Szeptember 18. Vasárnap. A Szent Kereszt felmagasztalása utáni vasárnap. Gortynai CsodatevőSzent Evméniosz. Szent Iréne vértanúnő.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

Aktuális

   1, Ma a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet végzünk az új tanév megkezdése alkalmából, Isten áldását kérve a tanulók, hallgatók és tanárok munkájára.

   2, Szeptembertől elindul a templomi hitoktatás a hittanteremben, havonta egy-egy vasárnap a Szent Liturgia után. Két csoportot indítunk: 7-11 éves korig és 12 éves kortól. Mindkét csoportnak havonta egy alkalommal lesz hittanóra (vasárnap a Szent Liturgia után), a Hírlevélben és az Egyházközség honlapján megjelenő időpontban.

Hittan oktatásra jelentkezni lehet: István atya +36 30 210 7864

   3, Szeptember 12-től Szeptember 17-ig hétköznapokon a következő magyar nyelvű istentiszteletek lesznek:

Szeptember 13. kedd         7,40   Szent Liturgia

                                                    18 óra Esti istentisztelet

Szeptember 14. szerda       7,40   Szent Liturgia. Szent Kereszt felmagasztalása.                                                 

Keresztfelmagasztalás előtti vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből ( Gal 6,11-18.)

Testvéreim! Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel! Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izráelének! Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámin.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás János Szent Evangéliumából (Jn 3,13-17..)

Mondá az Úr: „Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia, aki a mennyben van. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.

Κυριακὴ πρὸ τῆςΥψώσεως (Ιω γ 13-17)

Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωῡσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόλυται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.

От Иоанна Св. Благовествование (Ин 3,13-17)

Рече Господь: Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

A Szent kereszt felmagasztalása előtti vasárnap énekeiből

A te jóságod életetadó keresztjét, melyet nékünk méltatlanoknak ajándékoztál Urunk, pártfogónkként mutatjuk be Néked. Üdvözítsd az igazhitű keresztényeket és ezt a városodat, hogy békeségben éljenek, Istennek Szülője által, óh egyedülvaló Emberszerető. (Tropárion)

Nagyfényű mennyboltnak mutatkozott meg az Egyház, mely megvilágít minden hívőket. Abban állva így kiáltunk: Erősítsd meg ezt a házat, Urunk. (Kondákion)

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük