Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232Január 15.

Pünkösd utáni 29. vasárnap.

Thébai Szent Pál. Kunyhós Szent János.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával. (5. hang, tropárion)

Egyházi naptár Január 16-tól – Január 22-ig

Január 16.      Hétfő     Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete.

17 óra Esti istentisztelet

Január 17.       Kedd     Nagy Szent Antóniosz.

17 óra Könyörgő Kánon Szent Nektáriosz püspökhöz

Január 18.      Szerda    Szent Athanásziosz és Kyrillosz alexandriai   érsekek.

Január19.       Csütörtök   Egyiptomi Szent Makáriosz.                              

Január 20.     Péntek         Nagy Szent Evtimiosz.

Január 21.      Szombat     Szent Neofytosz vértanú. Szent Maximosz hitvalló.

Január 22.        Vasárnap. Pünkösd utáni 32. vasárnap.

Szent Timótheosz apostol.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

Aktuális

 1, Január 15-én, vasárnap  a Szent Liturgia után hittan oktatást tartunk gyerekeknek. A gyerek hittan foglalkozások témája: ismerkedés a Bibliával rajzfilmek segítségével. A foglalkozás helyszíne a hittanterem. Szeretettel várjuk a 7-12 év közötti gyerekeket.

2, Mához egy hétre –Január 22-én, vasárnap- a Szent Liturgia után hittan oktatást tartunk a 12-16 éves korosztály számára. A foglalkozás témája: „Hitünk alapjai”. A foglalkozás helyszíne a hittanterem.

 3, Január 16-tól Január 21-ig hétköznapokon a következő magyar nyelvű istentiszteletek lesznek Székesegyházunkban:

Január 16. hétfő                17 óra Esti istentisztelet.

Január 17. kedd                 17 óra Könyörgő Kánon Szent Nektáriosz püspökhöz                                                            

Pünkösd utáni 29. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol 3,4-11)

Testvéreim! Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából (Lk 17,12-19)

Abban az időben Jézus beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” És ezt mondta az Úr: „Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.

ΙΒΛΟΥΚΑ (Κατ Λουκν 17.12-19)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν· καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες, Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν· καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

От Луки Св. Благовествование (Лк 17,12-19)

Во время оно, входил Иисус в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев [их], Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük