Egyházközségi Hírlevél

November 19.

Pünkösd utáni 26. vasárnap.

Szent Abdiás próféta. Szent Varlaám vértanú.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion)

Egyházi naptár November 20-tól – November 26-ig

November 20.    Hétfő   Dekapoliszi Szent Gergely. Szent Proklosz konstantinápolyi érsek.

November 21.   Kedd Szűz Mária bevezetése a templomba.

10 óra Szent Liturgia                                   

November   22.    Szerda     Szent Filemon, Archipposz, Apfia és Oniszimosz apostolok. Szent Cecilia vértanú.

17 óra Lenyugvási istentisztelet Akathisztosz Hymnosszal

November 23. Csütörtök     Szent Amfilochiosz ikonioni püspök. Névai Szent Alexander.

10 óra Szent Liturgia

November 24.  Péntek       Szent Katalin nagyvértanú. Szent Merkuriosz nagyvértanú.

November 25. Szombat     Szent Kelemen római püspök. Szent Péter alexandriai püspök vértanú.

November 26. Vasárnap. Pünkösd utáni 30. vasárnap. Oszlopos Szent Aypiosz. Szentéletű Nikon és Sztylianosz.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

Aktuális

1, November 19-én-, vasárnap a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet végzünk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

2, Ugyancsak November 19-én-, vasárnap a Szent Liturgia után hittan oktatást tartunk a 7-12 éves korosztály számára. A foglalkozás témája: „Ismerkedés a Bibliával”. A foglalkozás helyszíne a hittanterem.

3, November 22-én, szerdán 18 órakor folytatódik a felnőtt katekézis „Hitünk és életünk Krisztussal” címmel. A katekézis helye a hittanterem.

4, November 20-tól November 26-ig hétköznapokon a következő magyar nyelvű istentiszteletek lesznek Székesegyházunkban:

November 21. kedd               10 óra      Szent Liturgia. Szűz Mária bevezetése a templomba.

November 22. szerda          17 óra       Lenyugvási istentisztelet Akathisztosz  Hymnosszal

November 23. csütörtök   10 óra Szent Liturgia  

                                                                

Pünkösd utáni 26. vasárnap olvasmányai

Felolvasás Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből (Ef. 5,9-19.)

Testvéreim! A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.

 Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából (Lk 12,16-21.)

Mondá az Úr ezt a példabeszédet: „Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.”

 Θ’ Λουκ (Λκ ιβ‘ 16-21)

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ᾽Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, ῎Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω

 От Луки Св. Благовествование (Лк 12,16-21)

Рече Господь притчу сию: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük