Egyházközségi Hírlevél

Január 6.

Az Úr megkeresztelése (Vízkereszt)

Midőn a Jordánban megkekereszteltettél Urunk, megnyilatkozott a Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata bizonyságot tett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged, és a Lélek galamb képében, igazolta a szózat eredetét. Krisztus Istenünk, aki megjelentél és megvilágosítottad a világot, dicsőség néked. (Az Úr megkeresztelése ünnepének tropárionja)

Egyházi naptár Január 7-től – Január 13-ig

Január 7.           Hétfő  A Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe

Január 8.           Kedd   Hozevita Szent György. Szentéletű Domnika. Szent Emiliánosz hitvalló.

Január 9.          Szerda Szent Polyevktosz vértanú. Csodatevő Szent Evasztrátiosz. Szent Fülöp.

16 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Január10.            Csütörtök Szent Gergely nysszai püspök. Szent Dometianosz melitinai püspök.

16 óra Könyörgő Kánon Szent Miklós püspökhöz                      

Január 11.           Péntek      Nagy Szent Theodósziosz zárdafőnök.

10 óra Szent Liturgia                      

Január 12.          Szombat   Szent Tatiána vértanúnő. Szerbiai Szent Szavvász

16 óra Esti istentisztelet

Január 13.       Vasárnap. Vízkereszt utáni vasárnap.

Szent Ermilosz és Sztratonikosz vértanúk.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

 Aktuális

 1, Január 6-án, vasárnap  az ünnepi Szent Liturgia után, Nagy Vízszentelést végzünk, a Typikon előírásának megfelelően.

  2, Január 8-án, kedden -a Julián naptár szerinti Karácsony másodnapján-  Főpapi Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amelyet kormányzó főpapunk, Antonij érsek atya szolgál.

AzÚr megkeresztélése ünnepének olvasmányai

(Vízkereszt)

Apostoli olvasmány

Felolvasás Pál apostolnak Tituszhozhoz írt második leveléből (Tit 2,11-14; 3,4-7)

Gyermekem Titusz! Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 3,13-17)

Abban az időben eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” Akkor engedett neki.       Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Μτ 3.13-17)

Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

От Матфея Св. Благовествование (Мф 3,13:17)

Во время оно приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчасвышел из воды, –и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük