Egyházközségi Hírlevél

December 27. Vasárnap. Karácsony utáni vasárnap. Szent István apostol, archidiakonus, első vértanú.   A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion)

Részletek

Szent Liturgia Karácsony ünnepén

Kedves Testvérek! Sajnos Székesegyházunk még alkalmatlan istentiszteletek végzésére. Azonban jó hírrel szolgálhatok a közeledő Karácsony ünnepére. Kormányzó főpapunk, Márk metropolita áldásával a Karácsony ünnepi Szent Liturgiát -tekintettel a várható nagyobb hívő létszámra- nem a hittan teremben, hanem a szomszédos (Március 15. téren, Erzsébet híd mellett található) Nagyboldogasszony Belvárosi Főplébánia (római katholikus) templomában fogjuk megtartani. A templom megközelítése…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 20. Vasárnap. Szent atyák vasárnapja. Istenhordozó Szent Ignátiosz antióchiai püspök vértanú. Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 13. Vasárnap. Szent ősatyák vasárnapja. Szent Evsztrátiosz, Avxentiosz, Evgéniosz, Madáriosz és Orsztisz vértanúk. Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 6. Vasárnap. Pünkösd utáni 27. vasárnap. Csodatevő Szent Miklós myrai püspök. Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető….

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 22. Vasárnap. Pünkösd utáni 26. vasárnap. Szent Filémon, Archipposz, Apfia és Oniszimosz apostolok. Szent Cecília vértanúnő. Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 15. Vasárnap. Pünkösd utáni 25. vasárnap. Szent Guriász, Szamonász és Avivosz vértanú. Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 8. Vasárnap. Pünkösd utáni 24. vasárnap. SzentMihály és Gábriel arkangyalok és minden Mennyei Testnélküli Hatalmak.         Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 1. Vasárnap. Pünkösd utáni 22. vasárnap.      Szent Kozmász és Damjanosz  csodatevő szent- szegények. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion)

Részletek