Egyházközségi Hírlevél

Február 9.

Vámos és Farizeus  vasárnapja.

Szent  Nikiforosz vértanú.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion)

Egyházi naptár Február 10-től – Február 16-ig

Február  10.     Hétfő   Szent Charalamposz vértanú.

Február 11.       Kedd   Szent Vlásziosz papvértanú. Szent Theodóra császárné.

Február 12.       Szerda  Szent Meletiosz antióchiai érsek. Szent Alexiosz moszkvai metropolita.

16 óra Könyörgő Kánon Szent Nektáriosz püspökhöz

Február 13.       Csütörtök  Szentéletű Martiánosz.

Február 14.       Péntek      Szentéletű Avxentiosz és Kyrillosz.

Február 15.       Szombat   Szent Oniszimosz apostol.

Február 16.   Vasárnap. Tékozló fiú vasárnapja. Szent Pamfilosz és Porfyriosz vértanúk.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

Aktuális

  1. Február 9-én, vasárnap, a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet végzünk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.
  2. Székesegyházunk az ott folyó belső felújítási munkálatok miatt (előre láthatólag 3 hónapig) zárva lesz.
    A felújítás alatt a vasárnapi Szent Liturgiákat -változatlanul délelőtt 10 órakor!!!!!-, valamint a hétköznapra meghirdetett istentiszteleteket a szomszédos hittanteremben végezzük (bejárat a hittanteremhez a Székesegyház melletti kapualjban).
    Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket az istentiszteletekre!

Vámos és Farizeus vasárnapjának olvasmányai

Apostoli olvasmány    

Felolvasás Szent Pál apostolnak Timótheushoz  írt második  leveléből  (II.Tim 3,10-15.)

Gyermekem Timóteus! Te követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.

 Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából (Lk 18,10-14.)

Mondá az Úr ezt a példabeszédet: „Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

 Κυριακ Τελνου κα Φαρισαίου (Λκ 18,10-14)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην˙ ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

От Луки Св. Благовествование (Лк 18,10:14)

Рече Господь притчу сию: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük