Újévi üdvözlet

” Takarj be minket szárnyaid takarójával és űzz el tőlünk minden ellenséget és támadót; tedd békéssé a mi életünket, Urunk, irgalmazz nekünk és a Te világodnak, és üdvözítsd a mi lelkünket, mint jóságos és embereket szerető.” Az Esti istentisztelet imájának ezen szavaival kívánunk Istentől áldott Új Esztendőt minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak!

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Január 1. Vasárnap. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cezáriai érsek. Polgári újév. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 25. Az Úr test szerint való születése. (Karácsony). A Te születésed Krisztus Istenünk, a tudás fényét árasztotta a világra; mert általa a csillagimádók, a csillagtól megtanulták, hogy Tenéked hódoljanak, az Igazság Napjának, és megismerjenek Téged, a fentről való Napkeltét. Mi Urunk, dicsőség Néked. (Az Ünnep tropárionja)

Részletek

Könyörgő istentisztelet az Athosz hegyi Főtemplom „Axion Estin” ikonja előtt

Kedves testvérünk közvetítésével -December 15-től December 18-ig- Székesegyházunkban van elhelyezve hódolásra az Athosz hegy Főtemplomának (Protaton) „Axion Estin” ikonja. Székesegyházunkban ez az első és vissza nem térő alkalom, amikor lehetőség nyílik a különleges és csodatevő ikon előtt imádkozni. Ezért javaslom a kedves testvéreknek, hogy akinek van lehetősége, jöjjön el és hódoljon az ikon előtt. December 18-án, vasárnap, közvetlenül…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 18. Szent Atyák vasárnapja.   Szent Sebestyén vértanú. Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 11. Szent Ősatyák vasárnapja.  Oszlopos Szent Dániel. Szentéletű Nikon. Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang,…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 4. Pünkösd utáni 27. vasárnap. Szent Barbara nagyvértanú. Szent Julianna vértanú. Damaszkuszi Szent János. A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől. Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (Tropárion 8. hang)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 27. Pünkösd utáni 30. vasárnap. Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú. Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 20. Pünkösd utáni 26. vasárnap. Dekapoliszi Szent Gergely. Szent Proklosz konstantinápolyi érsek. Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 13. Pünkösd utáni 25. vasárnap. Aranyszájú Szent János konstantinápolyi érsek. Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion)

Részletek