Egyházközségi Hírlevél

Február 6. Vasárnap

Pünkösd utáni 17. vasárnap.

Szent Vukolosz szmyrnai püspök. Szent Fótiosz konstantinápolyi érsek.                    

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (8. hang, tropárion)

Egyházi naptár Február 7-től – Február 13-ig

Február  7. Hétfő Szent Parthéniosz lampszákoszi püspök. Szentéletű Lukács.

Február  8. Kedd  Szent Theodorosz sztratilátosz. Szent Zakariás próféta a 12 közül.

Februáe  9. Szerda Szent Nikoforosz vértanú.

Február 10. Csütörtök Szent Charalamposz vértanú.

Február 11.  Péntek Szent Vlásziosz papvértanú. Szent Theodóra császárné.

Február 12. Szombat Szent Meletiosz antióchiai érsek. Szent Alexiosz moszkvai metropolita.

Február 13. Vasárnap. Vámos és Farizeus vasárnapja.  Szentéletű Martiánosz.

Aktuális

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy tartsanak be minden, a pandémiával kapcsolatos védelmi előírást utazáskor és a hittan teremben is.  

Székesegyházunkban a felújítási munkálatok  az utolsó szakaszba érkeztek, ezért végezhettük ott a Szent Liturgiákat az elmúlt vasárnapokon .

Mivel még hátra van a járólapok lerakása, a belső berendezések helyreállítása és a Székesegyház takarítása, a következő vasárnapokon a Szent Liturgiákat újra a hittan teremben fogjuk szolgálni. Reményünk, hogy hamarosan véglegesen visszaköltözhetünk a Székesegyházba.

A You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Pünkösd utáni 17. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány    

Felolvasás Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második leveléből (2Kor 6,1-10)

Testvéreim! Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.” Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 15,21-28)

Abban az időben Jézus visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.” De ő így felelt: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!” Jézus erre így válaszolt: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” Az asszony azonban így felelt: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában.

Ματθαίου ΙΖ’ (Μτ 15,21-28)  

Τῷ καιρῷ ὲκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

От Матфея Св. Благовествование (Мф 15,21-28)

В то время Иисус, выйдя оттуда, удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük