Egyházközségi Hírlevél

Március 27. Nagyböjt III. vasárnapja (Kereszthódolás vasárnapja). Thesszalonikai Szent Matróné. Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Március 20. Nagyböjt II. vasárnapja (Palamasz Szent Gergely).Szent János, Szergiosz és Patrikiosz vértanúk. Szent Fotiné vértanúnő. Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Március 13. Nagyböjt I. vasárnapja(Orthodoxia vasárnapja).Szent Nikoforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele . Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion)

Részletek

Márk budapesti metropolita, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapjának üzenete az egyházmegye papságához és híveihez

  Az Úrban szeretett Atyák és Testvérek! Fájdalmas szívvel halljuk az utóbbi napok híreit az ukrajnai eseményekről. Az egyszerű emberek balsorsa, bánata mély együttérzést szül, és természetes vágyat minden keresztény számára, hogy materiális és imádságos segítségére siessen testvéreinek. Mint kormányzó főpap Magyarországon, ahol az ortodox keresztény nyáj Egyházunk hű gyermekeiből, de igen sokféle nemzetiségből áll,…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Március 6. Vasárnap. Vajhagyó vasárnap. Amorioni 42 Szent vértanú. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion)

Részletek