imagyar

Istentiszteletek

ISTENTISZTELETI REND:   Január 6-án, szombaton, Vízkereszt ünnepén, délelőtt 10 órakor Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amelyet kormányzó főpapunk, Hilárion metropolita szolgál, a Nagyboldogasszony Egyházközség papjainak segédletével. A Liturgia után Nagy Vízszentelést végzünk. December 31. vasárnap                      10 óra Szent Liturgia. Karácsony utáni vasárnap.    Január 1. hétfő …

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 31. Vasárnap Karácsony utáni vasárnap. Szentéletű Melánia. Karácsonyi ünnepkör vége. Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion)….

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 24. Szent Atyák vasárnapja. Karácsony előünnepe. Szent Evgénia és Klaudia vértanúk. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) A Te születésed Krisztus Istenünk, a tudás fényét…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 17. Vasárnap. Szent Ősatyák vasárnapja. Szent Dániel próféta és a három babyloni ifjú. Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion). Hitben megigazultakká…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 10. Vasárnap. Pünkösd utáni 27. vasárnap. Szent Minász, Hermogenisz és Evgráfosz vértanúk. Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

December 3. Vasárnap. Pünkösd utáni 31. vasárnap. Szent Szofóniás próféta. Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető.  (1. hang,…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

November 12. Vasárnap. Pünkösd utáni 25. vasárnap. Irgalmas Szent János alexandriai érsek. Szentéletű Nilosz.  Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion)

Részletek