Egyházközségi Hírlevél

Július 14. Vasárnap. Az első hat egyetemes  zsinat atyáinak emlékezete. Szent Aquilász apostol a 70 közül. Szent Jusztosz vértanú. Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Július 7. Vasárnap. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Maleoszi Szent Tamás. Szent Kyriaké nagyvértanú. Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 16. Vasárnap. Az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja. Szent Tychon amathuszi püspök. Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 9. Vasárnap. Vakonszületett vasárnapja. Szent Kyrillosz alexandriai érsek. KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN. Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 2. Vasárnap. Szamariai asszony vasárnapja. Szent Nikiforosz konstantinápolyi érsek hitvalló.  KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat….

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Május 26. Vasárnap. Inaszakadt vasárnapja Szent Kárposz apostol a 70 közül. Új Szent György vértanú. KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN. Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Május 19. Vasárnap. Kenetvívők vasárnapja Szent Patrikiosz pruszai püspök vértanú. KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN. A nemeslekű  József, levéve a keresztfáról szeplőtelen testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beborítván azt, és eltemetvén új sírban helyezte el. De Te Urunk, harmadnapon feltámadtál, megadva a világnak a nagy irgalmat. Egyházi…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Május 12. Vasárnap. Tamás vasárnapja. Szent Germanosz konstantinápolyi érsek. Szent Epifániosz ciprusi püspök. KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN. Bár a sírboltodat lepecsételték, mint Élet keltél fel a sírból Krisztus Isten, és a bezárt ajtókon át megjelentél tanítványaidnak, mindenek Feltámadása, megújítva általuk az igaz lelket bennünk, a Te…

Részletek