Egyházközségi Hírlevél

Január 21. Pünkösd utáni 32. vasárnap.

Szent Neofytosz vértanú. Szent Maximosz hitvalló

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (8. hang, tropárion)

 Egyházi naptár Január 22-től – Január 28-ig

Január 22.       Hétfő     Szent Timótheosz apostol.

Január 23.         Kedd   Szent Kelemen papvértanú.

10 óra Szent Liturgia

Január 24.         Szerda    Szentéletű Római Xénia. Szentéletű Olymposzi Dionysziosz.

17 óra Lenyugvási istentisztelet Akathisztosz Hymnosszal

Január 25.       Csütörtök   Theológus Szent Gergely konstantinápolyi érsek.

10 óra Szent Liturgia

Január 26.       Péntek   Szentéletű Xenofón és Mária.

Január 27.       Szombat    Aranyszájú Szent János ereklyéinek visszahozatala.

16 óra Esti istentisztelet                        

Január 28.       Vasárnap. Vámos és Farizeus vasárnapja.  Szíriai Szent Efrém.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia

 Aktuális

 1, Január 21-én, vasárnap, a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet végzünk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

2, Január 28-án, vasárnap, a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet végzünk Szent Efrém magyar csodatévőhöz.

 3, Január 22-től Január 28-ig hétköznapokon a következő magyar nyelvű istentiszteletek lesznek Székesegyházunkban:

Január 23. kedd                10 óra Szent Liturgia  

Január 24. szerda               17 óra Lenyugvási istentisztelet Akathisztosz Hymnosszal

Január 25. csütörtök       10 óra Szent Liturgia  

Január 27. szombat           16 óra Esti istentisztelet

Pünkösd utáni 32. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Szent Pál apostolnak a Timotheushoz írt első leveléből  (1Tim 4,10-15)

Gyermekem Timóteus! Azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt.

 Evangéliumi olvasmány

 Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából (Lk 19,1-10)

Abban az időben Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιθ’ 1-10)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν ᾽Ιεριχώ. Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος. Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾽Ιησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾽Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, ᾽Ιδοὺ τὰ ἡμίσειά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾽Ιησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾽Αβραάμ ἐστιν·ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

От Луки Св. Благовествование (Лк 19,1:10)

Во время оно Иисус, вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük