Egyházközségi Hírlevél

Február 25. Vasárnap. Vámos és Farizeus vasárnapja. Szent Tarásziosz konstantinápolyi érsek.  Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion).

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Február 18. Vasárnap. Pünkösd utáni 17. vasárnap. Szent Leó római püspök. A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Február 11. Vasárnap. Pünkösd utáni 16. vasárnap. Szent Vlásziosz papvértanú. Szent Theodóra császárné.  Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Január 28.Pünkösd utáni 32. vasárnap. Szíriai Szent Efrém. Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető.  (1. hang, tropárion)

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Január 14. Vasárnap. Vízkereszt ünnepzárása. Sinai Szent Atyák.Szent Nina. Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk, megnyilatkozott a Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata bizony­ságot tett Rólad,…

Részletek

Egyházközségi Hírlevél

Január 7. Vízkereszt utáni vasárnap. Szent, Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe. Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, Tropárion) Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk,…

Részletek